Екип

Арман Саркисян
Основател
Основател на компанията и изобретател на „Pisa Reef” технологията
Атанас Димитров
Отдел Финанси
Отдел Финанси – Централен Офис
инж. Петър Атанасов
експерт производство
Светлана Иванова Папазчева
Офис Мениджър
Офис Мениджър на Сий Хармони ЕООД