История

История

“Sea Harmony” е създадена с идеята за развитие на „зелен“ морски бизнес, който  по пътя на екологията да допринася за възразждането на черноморската флора и фауна, чрез симбиотично сътрудничество с морските екосистеми. Това се налага поради  упадъкът им, когато от началото на 60-те до 90-те години Черноморската екосистема достига почти пълна деградация. В основата на постигането на тези цели е предизвикателството да се извършва стопанска дейност, която да  надвишава като потенциал и рентабилност постигнатото от конкурентните технологии до момента в сектора за производство на миди и екологичния ефект на изкуствените рифове известни по света. След анализ на наличните традиционни и по-модерни съоръжения за отглеждане на миди и съпътстващите ги технологични ограничения, Арман и екипа  изобретяват и тестват над 10 вида рифови съоръжения от 1996г. насам, като в крайна сметка успяват да обединят техните предимства в лицето на последния модел иновативна технология, наречена Вертикални Мидени Рифове „Pisa Reef“, която е патентована през февруари 2014 г.

Потопени рифове до момента:

 • 1) Риф Лале – пред Варна, България на дълбочина 22м, 7 бр., 2м височина – 1996-1997.
 • 2) Риф Колона – пред Варна, България на дълбочина 10м, 7бр., 1,2м – 1996-1997.
 • 3) Риф Лале-Колона 2 – пред Варна, България на дълбочина 15м, 7бр., 3м – 1996-1997.
 • 4) Плаващ Мрежест Риф – Каварна, България – 1бр., 2008г.
 • 5) Плаващ Регулируем Мрежест Риф – Каварна, България – 1бр., 2008г. – построен, не е тестван.
 • 6) Голям Портален Риф – пред Каварна, България – 1бр. през  2009.
 • 7) Пирамиден Риф – пред Каварна, България – 4 обединени конструкции – 12м/12м/4,3м на 27.05.2010.
 • 8) Пирамиден Риф 2 – пред Кранево, България – 4+1 обединени конструкции – 18м/18м/4,3м на 01.10.2011.
 • 9) Вертикален Въжен Риф – пред Кранево, България – 7 бр., d 3m височина – 16-19м на 01.10.2011.
 • 10) Риф Акордеон – пред Кранево, България – 8 панелен бетонен комплект , ш. 1,4м,  вис. 1,2м на 05.01.2012, дълбочина 10м.
 • 11) Плосък спирален Риф – пред Кранево, България – 8 панелен комплект – d 5м / h 1,4м на 25.10.2012.
 • 12) Малък Пиза Риф – в крайбрежните води на България, Грузия, Румъния и Турция – 28бр.– 2,27м/7м – 2015-2016.
 • 13) Пиза Риф – пред Кранево, България – 9 бр.– d 3,3м / h 12,5м – 2015-2016г.