Партньори

Партньори

*Българска Фондация Биоразнообразие, България – водещ партньор

*Одески филиал на Института по биология на южните морета, Украйна

* НПО Маре Нострум, Румъния

* Държавен университет „Илиа“, Грузия

* Технически университет „Карадениз“, Турция