Проекти

Завършени проекти:

Проект „Изследване и възстановяване на основните филтратори на морето – РИФОВЕ“(REEFS)– финансиран от  Съвместната Оперативна Програма „Черноморски басейн 2007-2013“ чрез Европейския инструмент за съседство и партньорство, юли, 2011г.-декември 2015г.

Партньори:

*Българска Фондация Биоразнообразие, България – водещ партньор

*Одески филиал на Института по биология на южните морета, Украйна

* НПО Маре Нострум, Румъния

* Държавен университет „Илиа“, Грузия

* Технически университет „Карадениз“, Турция

Проектът има за  цел да изследва диапазона и потенциала на вече установения положителен екологичен ефект на новата технология върху морската екосистма в различните акватории на Черно море, съответно в акваториални води на държавите Румъния, Турция, Грузия и България.

http://bg.reefsproject.net/

Текущи проекти: