Решения за Екологичен проблем

Решения за Екологичен проблем

Ускорената ерозия, химическите торове и отпадъчните води от домакинствата и животновъдството, изхвърляни в моретата, водят до т.н. процес на еутрофикация. Това е процес на увеличение на концентрацията на хранителни елементи (азот, фосфор и пр.), които стимулират  микроводораслите, което от своя страна води до повишаване на биологичната продуктивност на Микро- и Макро водорасли, които се утаяват на морското дъно и в процеса на гниене изгарят целия наличен кислород. Процесът продължава от хипоксия – занижено съдържание на кислород във водата до аноксия – невъзможност за поддържане на живот в нея.

  • МЪРТВИТЕ ЗОНИ

Силната еутрофикацията в крайбрежните води причинява световно разпространения проблем с т.н “МЪРТВИ ЗОНИ”. Те представляват райони от сравнително плитки зони или заливи, в които наличието на разтворен кислород системно спада под критични нива за съществуването на водните дишащи организми. Тези сривове се причиняват при разлагането на огромните количества неконсумирани микроводорасли, натрупващи се и засипващи дъното.

Към  момента има 7 700 000 км2 “МЪРТВИ ЗОНИ” (размера на АВСТРАЛИЯ) по целия свят и няма генерално предложение за решение на този тежък проблем.

ВАЖНО – ЖИВИ ЗОНИ – ORTO, Ocean Reef-Tower Oases

Последния модел на Sea Harmony – „Pisa Reef“ e възможно решение за екологичния проблем с МЪРТВИТЕ ЗОНИ…

КАК?

Мидите са ключов вид в морската хранителна верига. Основната им храна са прекомерно увеличените количества от микро водорасли, а самите миди и ларвите им служат за храна на почти всички други видове по-нагоре по хранителната верига.

ИЗВОД! Ако увеличим отглеждането на миди в заливите и шелфовите зони, ще можем ефективно да намалим и ограничим предпоставките за МЪРТВИТЕ ЗОНИ!! Едновременно с това, при използването на  рифоподобни структури, можем да подпомогнем множество риби, скариди, охлюви, коралоподобни, мекотели и пр. морски видове, предоставяйки им многобройни пространствени ниши за укритие, живот и отхранване.

Така, извършвайки рентабилна стопанска дейност, можем да възстановим Живота в пострадалите ни Морета !