Решения за Икономически Проблем

Решения за Икономически Проблем

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО:

  • Въпреки мощното и технологично разнообразно развитие на сектора за производство на миди в ЕС, през последните 30 години /от 1984г. / растеж не се отбелязва !
  • На пазара в ЕС се отваря растящ дефицит, запълван от ежегоден ръст на вноса (до 2007 средно с 40% на година)
  • Стагнация в производството при растящ пазар!

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕДПОСТАВКИ

Потенциалът на традиционните повърхностни технологии е достигнат поради факта, че те изискват затворени, естествено защитени от вълни и бури заливи, в същото време незаети от корабоплаването или туризма.  По-голямата част от подходящите заливи около Европа са вече заети още през 80-те години на ХХ-ти век.

ИЗВОД: Има нужда от щормоустойчива технология, която да позволява отглеждането на миди извън заливите в открито море до 90-100м дълбочина, което би могло да удвои производството им.